Gå til sideinnhold
Logg inn
Publisert:

Nye funksjonar

Som ein del av oppgraderinga vert fleire skjermbilete no gjort reponsive, som vil seie at dei tilpassar seg til den skjermstorleiken dei vert vist på. I tillegg kjem det ein del nye funksjonar, mellom anna fylgjande:

  • Kopiere eksisterande betaling for å laga ny betaling.
  • Duplikatkontroll ved registrering av ny betaling.
  • Enklare og meir oversiktleg å godkjenna filer med betalingar.
  • Betre søkjefunksjonalitet.
  • Forenkla handtering av faste oppdrag. Avtalen vert godkjent i staden for betalingane/overføringane. Det vil seie at ein godkjenner sjølve avtalen ved oppretting/endring, så går deretter alle faste betalingar/overføringar av seg sjølv framover.
Til toppen