Logg inn

Ålmennyttige gåver

Banken deler kvart år ut ein del av overskotet i form av gåver til ålmennyttige føremål. Lag innanfor idrett, kultur og organisasjonsliv som er ope for ålmenta, kan søkje om tildeling.

Søknadsfristen er 31. januar 2018.

 

Søknadsskjema Les meir

Til toppen