Logg inn

Ta med legitimasjon

– og kom innom i banken når du er på Vangen

Styresmaktene krev at alle norske bankar hentar inn oppdatert legitimasjon på kundane sine.

Dette gjeld både nye kundar, og du som har vore kunde i banken lenge. Sjølv om me i banken kjenner deg godt, krev styresmaktene at me har lagra gyldig legitimasjon på deg.

Alle kundar me manglar gyldig legitimasjon på, vil verta kontakta av banken. Me oppmodar likevel alle om å ta med legitimasjon når ein er innom banken.

Til toppen