Logg inn

Banken opnar att

Frå og med fredag 22. mai vil dei ordinære opningstidene våre også gjelda for fysiske besøk i banken.

Dette er eit steg på vegen mot ein normalsituasjon, og me held ope for å møta dei som treng å koma i banken for ein samtale eller for å få utført tenester som ikkje kan gjerast digitalt.

Me oppmodar kundane våre om framleis vera flinke til å nytta digitale tenester og sjølvbetente kanalar, då det i den fyrste tida vil vera avgrensa kapasitet i lokala.

 

Les meir

Til toppen