Logg inn

Hugs reiseforsikring

Ferien eller reisa går ikkje alltid som planlagt. Det er difor viktig å ha ei god reiseforsikring.

Frende Forsikring si reiseforsikring har i ei rekkje år vorte kåra som best i test, og tilbyr den beste dekninga i ei standard reiseforsikring med god margin – og det utan eigenandel.

Til toppen