Logg inn

Nyheiter

Glad vinnar av dagstursekk!

Glad vinnar av dagstursekk!

  Voss Sparebank var hovudsponsor for Norges Cup junior i Voss Ski- og Tursenter 16 – 19 februar. Støtta gjekk uavkorta til engasjerte, dyktige og flinke funksjonærar og deira idrettslag. Laurdagen hadde banken stand i Voss Ski- og Tursenter. Me takkar alle som…

SMS Bank vert avvikla

SMS Bank vert avvikla

Tenesta vår SMS Bank er lite brukt, og vil difor verte avvikla frå og med 03.04.2017. Dei av kundane våre som har nytta tenesta den seinare tida, vil få melding på SMS innan kort tid. Som erstatning for tenesta som no vert…

Satsar saman på Vipps

Satsar saman på Vipps

Pressemelding frå DNB, SpareBank 1-alliansen, Eika Alliansen, Sparebanken Møre og 15 sjølvstendige sparebankar som også er deleigarar i Frende Forsikring.

Kundevalmøte 2017

Kundevalmøte 2017

Måndag 27. februar 2017 – kl. 16:30 vert det halde kunde- / innskytarval til generalforsamlinga i Voss Sparebank. Møtet finn stad i forstandarskapsalen i banken sine lokale i Vangsgata 18. Me oppmodar flest mogeleg til å ta del i valet, og til…

Utfasing av eldre nettlesarar

Utfasing av eldre nettlesarar

Frå og med 01.01.2017 støttar ikkje lenger nettbanken vår bruk av nettlesaren Internet Explorer 9. Frå 01.03.2017 vil det same gjelde for Internet Explorer 10. Bakgrunnen for dette er at me ynskjer å utvikle tenestene våre ved å ta i bruk nyare web-teknologi, noko…

Ålmennyttige gåver 2017

Ålmennyttige gåver 2017

Voss Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet i form av gåver til ålmennyttige føremål. Lag innanfor idrett, kultur og organisasjonsliv som er ope for ålmenta i banken sitt distrikt, kan søkje. Søknadsskjema finn du nedanfor, eller i banken. Søknadsfristen er 31. januar…

Jul og nyttår 2016

Jul og nyttår 2016

I samband med jule- og nyttårshelga gjeld eigne opningstider i banken, og spesielle fristar og tidspunkt for innlevering, registrering og utføring av betalingsoppdrag. Transaksjonar som vert registrert i sjølvbetjeningskanalane i perioden 24. – 26. desember, og transaksjonar som er registrert tidlegare med forfall i same periode, vert handsama første bankdag i jula – som i år…

Til toppen