Logg inn

Nyheiter

Satsar saman på Vipps

Satsar saman på Vipps

Pressemelding frå DNB, SpareBank 1-alliansen, Eika Alliansen, Sparebanken Møre og 15 sjølvstendige sparebankar som også er deleigarar i Frende Forsikring.

Kundevalmøte 2017

Kundevalmøte 2017

Måndag 27. februar 2017 – kl. 16:30 vert det halde kunde- / innskytarval til generalforsamlinga i Voss Sparebank. Møtet finn stad i forstandarskapsalen i banken sine lokale i Vangsgata 18. Me oppmodar flest mogeleg til å ta del i valet, og til…

Utfasing av eldre nettlesarar

Utfasing av eldre nettlesarar

Frå og med 01.01.2017 støttar ikkje lenger nettbanken vår bruk av nettlesaren Internet Explorer 9. Frå 01.03.2017 vil det same gjelde for Internet Explorer 10. Bakgrunnen for dette er at me ynskjer å utvikle tenestene våre ved å ta i bruk nyare web-teknologi, noko…

Ålmennyttige gåver 2017

Ålmennyttige gåver 2017

Voss Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet i form av gåver til ålmennyttige føremål. Lag innanfor idrett, kultur og organisasjonsliv som er ope for ålmenta i banken sitt distrikt, kan søkje. Søknadsskjema finn du nedanfor, eller i banken. Søknadsfristen er 31. januar…

Jul og nyttår 2016

Jul og nyttår 2016

I samband med jule- og nyttårshelga gjeld eigne opningstider i banken, og spesielle fristar og tidspunkt for innlevering, registrering og utføring av betalingsoppdrag. Transaksjonar som vert registrert i sjølvbetjeningskanalane i perioden 24. – 26. desember, og transaksjonar som er registrert tidlegare med forfall i same periode, vert handsama første bankdag i jula – som i år…

Kvales Legat

Kvales Legat

Etter vedtektene for legatet kan det av den avkastning grunnkapitalen gjev årleg, gjevast stipend eller lån til beste for ungdom i Voss som er under utdanning eller som treng midlar til å stifte ei framtid i forretnings- eller anna yrkesverksemd. For 2016…

Ny banksjef

Ny banksjef

Voss Sparebank har tilsett Jørund Rong som ny administrerande banksjef. Jørund Rong er 42 år gamal, og er fødd og oppvaksen på Voss. Han er utdanna siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, og har dei siste 14 åra arbeidd i Sparebanken Vest…

Bli med til Italia

Bli med til Italia

Puglia – Sør-Italias ukjente juvel Puglia er ein av Italia sine best bevarte hemmelegheitar! Tusenvis av nordmenn reiser kvart år til Italia, men få har kome lengre sør enn Roma, Napoli og Sorrento. Sjølv for…

Straksbetaling

Straksbetaling

Banken har no opna opp for straksbetaling i nettbanken. Straksbetaling betyr at pengane du overfører vil vere tilgjengeleg på mottakaren sin konto umiddelbart. Valet om straksbetaling vil dukke opp i det vanlege betalingsbiletet dersom også mottakaren sin bank har…

Til toppen