Logg inn

Nyheiter

Osafestivalen er i gang

Osafestivalen er i gang

Ved lunchtider i dag var det igjen tid for det som etter kvart har vorte ein svært fin tradisjon - nemleg konsert i banken på opningsdagen til Osafestivalen. Det er… Dei 20 studentane frå Ole Bull Akademiet og Norges Musikkhøgskole framførte eit flott program som dei saman har arbeidd fram i løpet av to intensive dagar på Voss. Me fekk…

Lunchkonsert i banken

Lunchkonsert i banken

Også i år vert det konsert i banken i samband med Osafestivalen som vert arrangert 27. – 29. oktober. Lunchkonserten i banken har vorte ein fin tradisjon som både me i banken og publikum set pris på. Osafestivalen har lenge vore ein…

TV-aksjonen 2017

TV-aksjonen 2017

Når born i krig og konflikt ikkje får utdanning, står eit heilt land si framtid på spel. Eitt av fem born i krigs- og konfliktområder står i dag utan skulegang.… Aksjonen vert i år arrangert sundag 22. oktober. På TV-aksjonen sine eigne nettsider kan du lese meir om aksjonen, UNICEF, og prosjekta dei innsamla midlane skal brukast til. Voss Sparebank har,…

Årets Eldsjel 2016

Årets Eldsjel 2016

Vinnaren av prisen Årets Eldsjel 2016 er Peder Ringdal. Prisen er på kr. 50.000,-, og vert delt likt mellom prisvinnaren og Fossegrimen. Prisen vart delt ut under samkoma på Fleischer's… Årets Eldsjel har lagt ned ein formidalbel innsats og arbeidsmengde for Fossegrimen. Han har vore med sidan slutten av 70-talet, dei fleste av åra som styreleiar. Men eldsjela bidreg i…

Gratis kino

Gratis kino

Torsdag 5. oktober kl. 17:30 inviterer me deg til gratis kinoframsyning! Banken har reservert alle kinosalane i Voss Kulturhus, og Voss Kino viser denne ettermiddagen filmen Kaptein Supertruse spesielt for oss. Filmen varer i omlag 1 time og 30 minutt. Me…

Eigarskifte i landbruket

Eigarskifte i landbruket

Tysdag 19. september arrangerer Voss Sparebank i samarbeid med Vossestrand Rekneskapskontor og bondelaga på Voss kveldsmøte om eigarskifte i landbruket. Eigarskifte i landbruket krev førebuingar. Kva er ein god prosess, og kvar startar me? Me ynskjer med dette kveldsmøtet å auke kunnskapen om temaet eigarskifte i landbruket. I samarbeid med…

Vinteropningstid

Vinteropningstid

Frå og med fredag 1. september har banken vinteropningstider:

Minibank på Voss stasjon

Minibank på Voss stasjon

Banken har no minibank også på Voss stasjon. Minibanken er plassert inne i venterommet, og er såleis tilgjengeleg i venterommet si opningstid. I denne minibanken kan du ta ut både norske kroner og Euro.

Aksjesparekonto kjem snart

Aksjesparekonto kjem snart

Ordninga med aksjesparekonto vart vedteken i statsbudsjettet for 2017, og trer i kraft 1. september 2017. Voss Sparebank vil tilby løysing for aksjesparekonto i løpet av hausten, og i god tid før utgangen av året.

Ny mobilbank

Ny mobilbank

Du kan no laste ned den nye mobilbanken vår! I tillegg til at den grafiske utsjånaden er modernisert, så er den største nyvinninga at du kan logge inn med fingeravtrykk… Innlogging med 4-sifra sjølvvalt kode eller fingeravtrykk Meir moderne utforming som gjer navigering enklare og intuitivt Tilpassa barn og unge Samsvar og integrasjon mot nettbanken Klar for nye funksjonar etter…

Til toppen