Logg inn

Nyheiter

Eigarskifte i landbruket

Eigarskifte i landbruket

Tysdag 19. september arrangerer Voss Sparebank i samarbeid med Vossestrand Rekneskapskontor og bondelaga på Voss kveldsmøte om eigarskifte i landbruket. Eigarskifte i landbruket krev førebuingar. Kva er ein god prosess, og kvar startar me? Me ynskjer med dette kveldsmøtet å auke kunnskapen om temaet eigarskifte i landbruket. I samarbeid med…

Vinteropningstid

Vinteropningstid

Frå og med fredag 1. september har banken vinteropningstider:

Minibank på Voss stasjon

Minibank på Voss stasjon

Banken har no minibank også på Voss stasjon. Minibanken er plassert inne i venterommet, og er såleis tilgjengeleg i venterommet si opningstid. I denne minibanken kan du ta ut både norske kroner og Euro.

Aksjesparekonto kjem snart

Aksjesparekonto kjem snart

Ordninga med aksjesparekonto vart vedteken i statsbudsjettet for 2017, og trer i kraft 1. september 2017. Voss Sparebank vil tilby løysing for aksjesparekonto i løpet av hausten, og i god tid før utgangen av året.

Ny mobilbank

Ny mobilbank

Du kan no laste ned den nye mobilbanken vår! I tillegg til at den grafiske utsjånaden er modernisert, så er den største nyvinninga at du kan logge inn med fingeravtrykk… Innlogging med 4-sifra sjølvvalt kode eller fingeravtrykk Meir moderne utforming som gjer navigering enklare og intuitivt Tilpassa barn og unge Samsvar og integrasjon mot nettbanken Klar for nye funksjonar etter…

Bestill kort i nettbanken

Bestill kort i nettbanken

Du kan no bestille kort sjølv i nettbanken. Det er korta VISA Debit og VISA Electron som er tilgjengelege for sjølvbetjent bestilling i nettbanken. For å kunne bestille kort sjølv, må du vere over 18 år. Bestilling av…

Sommartoget til Voss

Sommartoget til Voss

Laurdag 29. juli kjem NRK Sommartoget til Voss. Med støtte frå mellom andre Voss Sparebank vert det skipa til gratis folkefest med frukost, og underhaldning utover dagen og kvelden. Bli med på festen du også!

Avvikling av Norman antivirusprogram

Avvikling av Norman antivirusprogram

Banken har i mange år hatt tilbod om nedlasting av gratis antivirusprogramvare for nettbankkundane våre. På grunn av liten bruk vert tenesta no avvikla. Du som tidlegare har lasta ned og brukar Norman Security Suite, må vere klar over at lisensen du har i dag vli slutte å virke 1. august 2017. Det betyr…

Nyttige ferietips

Nyttige ferietips

Før du reiser på tur er det ein del ting du må hugse på, og som kan vere lurt å ordne i god tid før avreise. Me har difor laga… Ta godt vare på kortet ditt. Oppbevar det på ein trygg plass, og sjekk med jamne mellomrom at du har kortet på deg. Her kjem nokre enkle tips knytt til kortet…

Testvinnar på reiseforsikring

Testvinnar på reiseforsikring

No har Noregs beste reiseforsikring vorte endå betre. Kvart år sidan 2011 har Frende si reiseforsikring vorte kåra blant best i test. Den er også rimelegast av dei beste. Seinast… Ferien eller reisa går ikkje alltid som planlagt. Reiseforsikringa er den forsikringa som flest kundar brukar. I 2016 fekk ein av seks reiseforsikringskundar dekka skadar i Frende. Det kan fort…

Til toppen