Logg inn

Nyheiter

Bli med til Irland

Bli med til Irland

Grøn, vakker og poetisk! Bli med på ei spanande reise til Irland. Me bur tre netter på øya sin frodige vestkyst, i byen Limerick, og tre netter på austkysten, i landet sin vakre og…

Kundeval 2018

Kundeval 2018

Kundevalet for 2018 vert måndag 26. februar – kl. 16.30, i forstandarskapssalen i Voss Sparebank. Me oppmodar flest mogleg til å ta del i valet, og til å koma med forslag på kandidatar. Det skal veljast tre medlemar til generalforsamlinga for fire år.

Jol og nyttår 2017

Jol og nyttår 2017

I samband med jole- og nyttårshelga gjeld eigne opningstider i banken, og spesielle fristar og tidspunkt for innlevering, registrering og utføring av betalingsoppdrag. Transaksjonar som vert registrert i sjølvbetjeningskanalane i perioden 24. – 26. desember, og transaksjonar som er registrert tidlegare med forfall i same periode, vert handsama første bankdag i jola – som i år…

Kvales Legat

Kvales Legat

Etter vedtektene for legatet kan det av den avkastning grunnkapitalen gjev årleg, gjevast stipend eller lån til beste for ungdom i Voss som er under utdanning eller som treng midlar til å stifte ei framtid i forretnings- eller anna yrkesverksemd. For 2017…

Individuell Pensjonssparing

Individuell Pensjonssparing

Individuell Pensjonssparing (IPS) er ei ny form for pensjonssparing som gir fleire fordeler. Med IPS kan du spare opptil 40.000 kroner i året, og få ei skatteutsetjing på opptil 9.600 kroner. Du slepp å skatte for pengane før du tek dei ut…

Skift batteri i dag!

Skift batteri i dag!

1. desember er røykvarslardagen. Sjekk om røykvarslarane dine fungerer! Me deler ut gratis batteri i banken. Eit godt høve til å få dette på stell før jol.

Osafestivalen er i gang

Osafestivalen er i gang

Ved lunchtider i dag var det igjen tid for det som etter kvart har vorte ein svært fin tradisjon - nemleg konsert i banken på opningsdagen til Osafestivalen. Det er… Dei 20 studentane frå Ole Bull Akademiet og Norges Musikkhøgskole framførte eit flott program som dei saman har arbeidd fram i løpet av to intensive dagar på Voss. Me fekk…

Lunchkonsert i banken

Lunchkonsert i banken

Også i år vert det konsert i banken i samband med Osafestivalen som vert arrangert 27. – 29. oktober. Lunchkonserten i banken har vorte ein fin tradisjon som både me i banken og publikum set pris på. Osafestivalen har lenge vore ein…

TV-aksjonen 2017

TV-aksjonen 2017

Når born i krig og konflikt ikkje får utdanning, står eit heilt land si framtid på spel. Eitt av fem born i krigs- og konfliktområder står i dag utan skulegang.… Aksjonen vert i år arrangert sundag 22. oktober. På TV-aksjonen sine eigne nettsider kan du lese meir om aksjonen, UNICEF, og prosjekta dei innsamla midlane skal brukast til. Voss Sparebank har,…

Til toppen