Logg inn

Nyhende

Vipps i mobilbanken

Vipps i mobilbanken

Frå og med onsdag 21. november vil du kunne gå til Vipps frå mobilbanken. Praktisk når du er i mobilbanken og skal utføre ei venebetaling! Du vert førebels ikkje automatisk logga inn i Vipps, men appen startar og du loggar enkelt inn…

Sjå opp for virus!

Sjå opp for virus!

Ulike variantar av e-post som har til føremål å anten lure til seg informasjon, eller til å spreie skadeleg programvare av ulikt slag, har diverre vorte nokså daglegdags. Det er ikkje alltid lett å avsløre om ein e-post er falsk eller ekte.…

Jubileumskonsert

Jubileumskonsert

I høve banken sitt 175-årsjubileum inviterer me til konsert i Vangskyrkja

Lunsjkonsert i banken

Lunsjkonsert i banken

Tradisjonen tru inviterer Osafestivalen og banken til lunsjkonsert i banken på festivalen sin opningsdag. Lunsjkonserten har vorte ein fin tradisjon som både me i banken og publikum set pris på. Osafestivalen har lenge vore ein møtestad og eit samlingspunkt for studentar som…

TV-aksjonen 2018

TV-aksjonen 2018

Noreg er eit samfunn der skilnadene aukar. Skilnader som ikkje fyrst og fremst handlar om etnisitet eller religion, kor du kjem frå eller kven du er. Men om du er… Aksjonen vert i år arrangert sundag 21. oktober. På TV-aksjonen sine eigne nettsider kan du lese meir om aksjonen, Kirkens Bymisjon og prosjekta dei innsamla midlane skal brukast til. Voss Sparebank…

Gratis kino

Gratis kino

Torsdag 4. oktober kl. 17:30 inviterer me deg til gratis kinoframsyning! Banken har reservert alle kinosalane i Voss Kulturhus, og Voss Kino viser denne ettermiddagen filmen De utrolige 2 spesielt for oss. Filmen varer i omlag 2 timar og 5 minutt. Me…

Omlegging av VISA-trafikk

Omlegging av VISA-trafikk

Voss Sparebank skiftar leverandør på handsaming av VISA-transaksjonar. Overgang frå gamal til ny leverandør vert gjennomført onsdag 26.09.2018 i tidsrommet 11:20 – 12:00. Endringa kan i det aktuelle tidsrommet føre til korte forstyrringar ved bruk av kort i VISA-nettverket, men skal ikkje påverke…

Ny fondshandelsløysing

Ny fondshandelsløysing

Me tilbyr no ei ny og betra fondshandelsløysing i nett- og mobilbank gjennom vårt eige verdipapirføretak Norne Securities. Flytting til nytt system krev at du har gitt oss di godkjenning… Dersom du ikkje har gitt di godkjenning tidlegare, vil du få eit nytt høve til å godkjenne via nettbanken innan 20. september. Har du ikkje nettbank, kan du godkjenne via papirutskrift.…

Vinteropningstid

Vinteropningstid

Frå og med måndag 3. september har banken vinteropningstider:

Akkordeonkonsert i banken

Akkordeonkonsert i banken

I samband med akkordeonfestivalen NordAccordion som vert arrangert på Voss 22. – 27. juli, vert det halde lunchkonsert i banken fredag 27. juli kl. 11:30. Gratis tilgjenge. Vel møtt!

Til toppen