Gå til sideinnhold
Logg inn

Noregs mest nøgde kundar

Frende Forsikring ligg helt i toppen i EPSI si bransjekåring i 2020 for Noregs mest nøgde forsikringskundar og det beste skadeoppgjeret. Vel du Frende Forsikring, får du gode totalkunderabattar og topp kundeservice.

Les meir

Skadeforsikring

Enkelte skadeforsikringar må du berre ha. Både bil, bustad, reise og innbu er forsikringar du heilt klart må vurdera. Men kanskje du også eig andre ting som du ynskjer å forsikra? Gjennom banken sitt eige forsikringsselskap Frende Forsikring tilbyr me eit breitt utval av skadeforsikringar.

Les meir om skadeforsikring

Livsforsikring

Livsforsikring er noko alle treng. Nokre typar livsforsikring kombinerer både sparing, forsikring og ulike fondsprodukt. Det enklaste er å tenkja på kva du har behov for, og deretter sørgja for at du får dei løysingane du faktisk treng. Er du einsleg, sambuar eller gift? Har du barn eller ikkje? Ulike livsfasar krev ulike løysingar, og me hjelper deg med å finna ut kva du treng.

Les meir om livsforsikring

 

Til toppen