Gå til sideinnhold

Sponsing

Voss Sparebank sponsar fleire lag og organisasjonar rundt om i vossabygda. Felles for dei er at dei er med på å skapa eit rikt og godt aktivitetsliv i bygda. Banken har som mål å sponsa aktivitet som er open for alle, og som skapar god aktivitet, med hovudvekt på born og ungdom. Banken sponsar òg arrangement på enkelt eller årvise avtalar.