Logg inn

Ålmennyttige gåver

Voss Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet i form av gåver til ålmennyttige føremål.

Lag og foreiningar innanfor idrett, kultur og organisasjonsliv kan søkje om tildeling av gåver.

Søknadsfristen er 4. februar 2019.

Biletet er frå Voss Aktivitetspark i Prestegardsmoen.

Til toppen