Gå til sideinnhold

Me er den lokale sparebanken din

Me tilbyr lån, forsikring, gode spareprodukt, og tenester du treng til dagleg bruk. Ynskjer du å snakka med oss, er det berre å ta kontakt eller koma innom.

Bilete - Prestegardsalleen

Stop, tenk, sjekk

Dei ulike aktørane i finansnæringa har gått saman om kampanjen No way – du lurer ikke meg. Målet med kampanjen er å læra nordmenn sjølvforsvar mot svindel ved å identidisera og unngå svindelforsøk.

Bilete - Illustrasjon Tryggleik

Er det noko du lurer på, eller treng hjelp til? Ta kontakt, så hjelper me deg!

Bli kunde hjå oss

Ved å vera kunde i Voss Sparebank er du med på å skapa verdiar som kjem lokalsamfunnet til gode i form av gåver og støtte til lokal aktivitet.