Logg inn

Ålmennyttige gåver

Voss Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet i form av gåver til ålmennyttige føremål. Lag innanfor idrett, kultur og organisasjonsliv kan søkje om tildeling.

Søknadsfristen er 31. januar 2018.

 

Søknadsskjema Les meir

Til toppen