Logg inn

Beste reiseforsikring!

Frende Forsikring si reiseforsikring har vorte kåra som den beste fleire år på rad. I mai konkluderte Dine Penger med at Frende si reiseforsikring har best dekning på flest område, som tapt reisegods, forseinka bagasje, avbestilling og ulukke. I tillegg får du uavgrensa dekning for medisinsk behandling og heimtransport om uhellet skulle vere ute.

Med reiseforsikring i Frende får du ei forsikring som gjeld reiser i heile verda inntil 65 dagar. I tillegg er du også dekka på fritida.

Og eigenandel? Kr. 0,-!

 

Kjøp forsikring Les meir

Til toppen