Gå til sideinnhold
Heim / Om oss / Klagehandsaming

Klagehandsaming

Me ynskjer at du skal vera nøgd med å vera kunde hjå oss. Dersom det er noko du er misnøgd med, eller er ueinig med oss i, set me pris på at du tek kontakt med oss. På den måten kan me hjelpa deg.

Ta fyrst kontakt med oss

Det viser seg ofte at ein telefonsamtale er alt som skal til for å gi svar på spørsmåla dine, og oppklara eventuelle misforståingar. Ta kontakt med banken på 56 52 03 00.

Dersom kontakten med banken likevel ikkje skulle føra fram, kan du senda ein skriftleg klage der du grunngjev ditt standpunkt. Klagen kan sendast som ein e-post til [email protected], eller som brev til fylgjande adresse:

Voss Sparebank
Postboks 50
5701 VOSS

Du kan òg bruka skjemaet nedanfor til å senda inn din klage.

Personvern*

Eg har lest og forstått banken sine personvernreglar.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Finansklagenemnda

Dersom me ikkje vert samde, kan du ta saka vidare til Finansklagenemnda som er finansbransjen sitt uavhengige klageorgan. Nedanfor finn du postadresse, og lenkje til nemnda sine nettsider.

Finansklagenemnda
Postboks 56, Skøyen
0212 OSLO