Gå til sideinnhold
Heim / Spare

Sparing

Det finst fleire måtar å spara på. Kva spareform du skal velja, er mellom anna avhengig av kva du sparar til, kor lenge vil spara, og kva risiko du er villig til å ta.

Bilete - Illustrasjon Sparing

Banken tilbyr eit vidt spekter av spareprodukt. Du kan spara på ein tradisjonell bankkonto, eller i fond og aksjar. Skal du kjøpa din fyrste bustad, er sparing på BSU ein god måte å opparbeida deg eigenkapital på. Det er også viktig tenkja på korleis økonomien som pensjonist vil verta, og starta med sparing til pensjon så tidleg som mogeleg.

Me i banken vil gjerne hjelpa deg til å finna den eller dei spareformene som passar for deg.