Gå til sideinnhold
Heim / Gåver og sponsing

Gåver og sponsing

Gjennom gåver, sponsoravtalar, og anna stønad bidreg banken årleg med betydlege midlar til lokalsamfunnet – midlar som kjem godt med for å oppretthalda det gode aktvitetsnivået i bygda.

Bilete - Illustrasjon Friluftsliv

Ved å vera kunde i Voss Sparebank er du med på å skapa verdiar som kjem lokalsamfunnet til gode i form av gåver og støtte til lokale lag og organisasjonar.