Gå til sideinnhold
Logg inn

Privatkunde

Du kan verta kunde hjå oss med BankID, eller du kan fylla ut kontaktskjemaet, og me vil ta kontakt med deg for nærare avtale.

Bedriftskunde

Dersom du ynskjer å etablera kundeforhold for bedrifta di, kan du fylla ut skjemaet og me vil ta kontakt med deg for nærare avtale.

Lag/organisasjon

Dersom du ynskjer å etablera kundeforhold for eit lag/organisasjon, kan du fylla ut skjemaet og me vil ta kontakt med deg for nærare avtale.

Bygda sin bank!

Voss Sparebank er ein lokal sparebank som har Voss herad og omkringliggjande kommunar som sin primærmarknad. Ved å vera kunde i Voss Sparebank er du med på å skapa verdiar som kjem lokalsamfunnet til gode i form av gåver og støtte til lokale lag og organisasjonar. Voss Sparebank er bygda sin bank!

Byte av bank

Det er enkelt å byta bank, og me som din nye bank kan hjelpa deg med dette. I denne artikkelen finn du litt informasjon om det å byta bank, og kva du bør tenkja på i den samanheng.

Les meir om byte av bank

Kvitvasking

Finansnæringa er pålagd å hindra kvitvasking av pengar, og terrorfinansiering. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av banken er difor naudsynt. Dette betyr at du som kunde vil kunne få spørsmål som kan opplevast som uvanlege.

Les meir om kvitvasking

Personvern

Banken er pålagd å ivareta personvernet, og respektera folk sitt privatliv ved å avgrensa mengda av personleg informasjon som vert samla inn og handsama. Den informasjonen me har skal handsamast og oppbevarast på ein trygg måte.

Les meir om personvern

 

Til toppen