Gå til sideinnhold
Heim / Låne / Andre lån

Andre lån

Kontokreditt

Me kan også tilby løns-/brukskontokreditt dersom du får fast inntekt inn på kontoen din. Kreditten kan vera mellombels med til dømes månadleg nedbetaling, eller fast som ein «reserve» på kontoen din.

Andre kortsiktige lånebehov

Det kan vere ei rimelegare løysing å låna pengar i banken enn å kjøpa på avbetaling, eller ta opp kredittkortlån. Rentevilkåra me kan tilby deg er avhengig av kva trygd me kan få for lånet.

Ta kontakt med oss for tilbod.