Gå til sideinnhold
Heim / Nyhende / Gjenbruksstipend 2023
Bilete - Illustrasjon Gjenbruksstipend

Gjenbruksstipend 2023

Sit du på ein god idè til meir gjenbruk i verksemda di, men har ikkje heilt midlane til å realisera den?

No kan du søkja om midlar frå IHM, Voss Sparebank og Hardanger og Voss Næringshage, slik at me saman kan bidra til ei meir bærekraftig utvikling i framtida.

Kven kan søkja?

  • Alle verksemder og gründerar knytt til kommunane Voss, Ulvik og Eidfjord, som sit på ein god idè til mindre svinn og meir gjenbruk.
  • Frivillige lag og organisasjonar kan ikkje søkja.

For etablerte verksemder vil det bli lagt vekt på at prosjektet/aktiviteten er nyskapande og bidreg til auka gjenbruk i eksisterande drift.

Kva kan ein søkja om?

  • Utvikling av løysingar som reduserer svinn og forsøpling.
  • Løysingar som sikrar sirkulasjon av produkt, komponent og material lengst mogleg.
  • Tiltak som fremjar sirkulær utvikling og som bidreg til auka samarbeid på tvers i næringslivet.
  • Prosjekt som bidreg til å realisera idèar innan gjenbruk og sirkulære løysingar.

Søknadsfrist er 1. mars 2023

Skjemaet er ikkje aktivt. Søknadsfristen er gått ut.