Gå til sideinnhold
Heim / Nyhende / Jol og nyttår 2023
Bilete - Illustrasjon Jul

Jol og nyttår 2023

I samband med jole- og nyttårshelga gjeld eigne opningstider i banken, og spesielle fristar og tidspunkt for registrering og utføring av betalingsoppdrag.

Viktige tidspunkt

29. desember – kl. 13:30
Frist for innanlandsbetalingar

29. desember – kl. 11:00
Frist for utanlandsbetalingar

Opningstider

22. desember09:00 – 15:30
23. desemberStengt
24. desemberStengt
25. – 26. desemberStengt
27. – 29. desember09:30 – 14:00
30. desemberStengt
31. desemberStengt
1. januarStengt
2. januar09:00 – 15:30

Innleveringsfristar

Innanlandsbetalingar

Betalingar som vert registrert i sjølvbetjeningskanalane i perioden 23. – 26. desember, og betalingar som er registrert tidlegare med forfall i same periode, vert handsama fyrste bankdag i jola – som i år er onsdag 27. desember.

Siste bankdag i 2023 er fredag 29. desember. For å vera sikker på at betalingstransaksjonar vert bokført inneverande år, må betalingane registrerast med forfallsdato 29.12.2023, og vera godkjent innan 29.12.2023 – kl. 13:30.

Utanlandsbetalingar

Siste forfallskøyring for utanlandsbetalingar før jol er fredag 22. desember kl. 18:45. Betalingar som vert registrert etter dette tidspunktet vert handsama fyrste bankdag i jola – som i år er onsdag 27. desember.

Siste forfallskøyring før nyttår er fredag 29. desember kl. 11:00. Betalingar som vert registrert etter dette tidspunktet vert handsama tysdag 2. januar 2024.

Elektroniske meldingar

Viss du har nett- og/eller mobilbank, vil du som standard motta/finna meldingar frå banken – som til dømes årsoppgåve og kontoutskrifter elektronisk via desse kanalane.

Fordelen med elektroniske meldingar framfor utsending via post, er at du får meldingane så snart dei er produsert.

Ta kontakt med oss viss du ikkje alt får elektroniske meldingar.