Gå til sideinnhold
Heim / Nyhende / Ledig stilling
Bilete - Vangsgata 18

Ledig stilling

Rådgjevar for privatkundar
100 % fast stilling

Brenn du for personleg økonomi og gode kundeopplevingar? Kommuniserer du godt med andre menneske? No har du ein fin sjanse til å få jobb i Voss Sparebank som rådgjevar for privatkundar innan kreditt, forsikring og sparing.

Sentrale arbeidsoppgåver
 • Vera ein økonomisk sparringspartnar for kundane ved å gje råd om sparing, forsikring, pensjon og personleg økonomi.
 • Arbeida proaktivt for å få inn nye låne- og forsikringskundar.
 • Fylgja opp eige kundeportefølje på telefon, e-post, video og i fysiske møter.
 • Kredittvurdera kundane og gje lån innanfor definerte fullmakter og regelverk.
Kvalifikasjonar
 • Du har eit brennande engasjement for personleg økonomi og kunderelasjonar.
 • Du har arbeidsrøynsle og utdanning som er fagleg relevant.
 • Det er eit pluss om du har autorisasjonar frå FinAut. Om du ikkje har det, må du vera motivert for å gjennomføra autorisasjonsløpet for kreditt, skadeforsikring, livsforsikring og sparing/plassering.
Personlege eigenskapar me legg vekt på
 • Du er truverdig, kompetent og skapar tillit hjå kundane.
 • Du smiler når du kjem på jobb om morgonen, har godt humør og er ein god kollega.
 • Du er oppteken av nøyaktig og godt arbeid, utan at det går ut over effektiviteten.
 • Du ynskjer å skapa resultat og godt omdøme for banken.
Me tilbyr
 • Eit godt arbeidsmiljø og ein solid og trygg arbeidsplass i ljose og moderne lokale på Vangen.
 • Gode låne-, pensjons- og forsikringsordningar.
 • Bedriftsidrettslag og treningsrom i banken.
Voss Sparebank og samfunnsengasjement

Me er opptekne av at Voss og områda rundt skal vera ein bra plass å bu. Banken bidreg til dette med gåver og sponsing i lokalsamfunnet. Som tilsett i banken forventar me at også du deler vårt engasjement for lokalsamfunnet og banken.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 18.09.2022.

Kortfatta søknad med CV kan sendast til Voss Sparebank på e-post [email protected].

Spørsmål

Har du spørsmål om stillinga, ta kontakt med:

 • Leiar privatmarknad Kari Hernes: 479 30 332
 • Banksjef Jørund Rong: 479 30 335