Gå til sideinnhold
Heim / Om oss / Organisasjon / Styret

Styret

Styret i Voss Sparebank vert valt av generalforsamlinga. Styret er ansvarleg for den daglege drifta av banken, og at drifta er i samsvar med lover, vedtekter, og instruksar som generalforsamlinga gjev.

Medlemar

Trond Syversen – Leiar
Helene Stråtveit – Nestleiar
Gunn Irene Hommedal Kvitne
Kristin Lemme
Knut Olav Nestås
Rolf Haukås (tilsett)

Varamedlemar

Olav Bjørgum
Liv-Randi Flesvik Øvsthus (tilsett)