Gå til sideinnhold

Valnemnd

Valnemnda vert valt av generalforsamlinga, og er samansett av fem medlemar og to varamedlemar. Fire medlemar og eitt varamedlem vert valt av generalforsamlinga. Eitt medlem og eitt varamedlem vert valt av og mellom dei tilsette i banken.

Medlemar

Rolf Abrahamsen – Leiar
Steinar B. Een
Trude Storheim
Hilde Lussand Selheim
Vigleik Lie (tilsett)

Varamedlemar

Anita Traa
Inger Anne Halrynjo (tilsett)