Gå til sideinnhold

Prisliste innskot

Renteendringar

Den seinare tida er det gjort fleire renteendringar med kort mellomrom. Dette medfører at renteendringane for innskot står litt «i kø». Tabellen nedanfor viser rentesatsane på innskot slik dei er akkurat no. Ved å klikka på knappane nedanfor, vil du sjå korleis innskotsrentene vil endra seg fram i tid.

Sparekonto

ProduktRente per år
BSU 1Frå 18 til 36 år4,20 %
Fastrenteinnskot 12 månader 2Minsteinnskot 100.000,-3,80 %
Fastrenteinnskot 6 månader 3Minsteinnskot 100.000,-3,40 %
Sparekonto med 31 dagar oppseiing 4Inneståande er 0 – 250.0001,90 %
Inneståande er 250.000 – 1.000.0002,20 %
Inneståande er 1.000.000 – 2.000.0002,30 %
Inneståande er 2.000.000 – 6.000.0002,40 %
Inneståande er over 6.000.000Ta kontakt for tilbod
VossVekst 5Inneståande er 0 – 100.0001,50 %
Inneståande er 100.000 – 250.0001,60 %
Inneståande er over 250.0001,90 %
SeniorSpar med 90 dagar oppseiing 6For dei over 60 år. Minsteinnskot 250.000Ta kontakt for tilbod
UngSpar 7Inneståande er 0 – 10.0001,50 %
Inneståande er 10.000 – 100.0001,60 %
Inneståande er over 100.0002,00 %
BarneSpar 8For dei under 18 år2,30 %
Sparekonto 9Inneståande er 0 – 50.0001,20 %
Inneståande er over 50.0001,40 %
Depositumskonto1,20 %

1 ) Frå 36 år vert renta endra til høgaste gjeldande sats for Voss Vekst.

2 ) Ved brot på avtale vert det belasta 1 % dekort av uttaksbeløp. Rentesats gjeld for fastrenteinnskot inntil 8. mill.

3 ) Ved brot på avtale vert det belasta 1 % dekort av uttaksbeløp. Rentesats gjeld for fastrenteinnskot inntil 8. mill.

4 ) Ved brot på avtale vert det belasta 1 % dekort av uttaksbeløp. Rentesats gjeld for heile summen.

5 ) 12 gebyrfrie uttak (inkl. overføringar) i kalenderåret. Gebyrsats ved uttak utover gebyrfrie: 1,00 % av uttakssummen. Rentesats gjeld for heile summen.

6 ) Ved brot på avtale vert det belasta 1 % dekort av uttaksbeløp.

7 ) Ingen uttaksbegrensningar. Rentesats gjeld for heile summen.

8 ) 12 gebyrfrie uttak (inkl. overføringar) i kalenderåret. Gebyrsats ved uttak utover gebyrfrie: 1,00 % av uttakssummen.

9 ) Ingen uttaksavgrensingar. Kan ikkje disponerast med kort. Terskelberekning av rente.

Brukskonto

ProduktRente per år
Brukskonto0,00 %
VossUng0,30 %
Honnørkonto0,00 %

Er det noko du lurer på, eller treng hjelp til? Ta kontakt, så hjelper me deg!

Me tek atterhald om eventuelle feil i prislistene.