Gå til sideinnhold
Heim / Prislister / Prisliste innskot

Prisliste innskot

Sparekonto

ProduktRente per år
BSU 16,25 %
Fastrenteinnskot 12 månader 2Minsteinnskot 100.000,-4,90 %
Fastrenteinnskot 6 månader 3Minsteinnskot 100.000,-4,90 %
Sparekonto med 31 dagar oppseiing 4Inneståande er 0 – 250.0003,80 %
Inneståande er 250.000 – 1.000.0004,10 %
Inneståande er 1.000.000 – 2.000.0004,20 %
Inneståande er 2.000.000 – 6.000.0004,30 %
Inneståande er over 6.000.000Ta kontakt for tilbod
VossVekst 5Inneståande er 0 – 100.0003,40 %
Inneståande er 100.000 – 250.0003,55 %
Inneståande er over 250.0003,75 %
SeniorSpar med 90 dagar oppseiing 6Minsteinnskot 250.000Ta kontakt for tilbod
UngSpar 7Inneståande er 0 – 10.0003,40 %
Inneståande er 10.000 – 100.0003,55 %
Inneståande er over 100.0003,85 %
BarneSpar 84,25 %
Sparekonto 9Inneståande er 0 – 50.0003,10 %
Inneståande er over 50.0003,30 %
Depositumskonto3,10 %

1 ) Frå 18 til 36 år. Frå 36 år vert renta endra til høgaste gjeldande sats for Voss Vekst.

2 ) Ved brot på avtale vert det belasta 1 % dekort av uttaksbeløp, pluss eventuell rentedifferanse. Rentesats gjeld for fastrenteinnskot inntil 8. mill.

3 ) Ved brot på avtale vert det belasta 1 % dekort av uttaksbeløp, pluss eventuell rentedifferanse. Rentesats gjeld for fastrenteinnskot inntil 8. mill.

4 ) Ved brot på avtale vert det belasta 1 % dekort av uttaksbeløp. Rentesats gjeld for heile summen.

5 ) 12 gebyrfrie uttak (inkl. overføringar) i kalenderåret. Gebyrsats ved uttak utover gebyrfrie: 1,00 % av uttakssummen. Rentesats gjeld for heile summen.

6 ) For dei over 60 år. Ved brot på avtale vert det belasta 1 % dekort av uttaksbeløp.

7 ) For dei mellom 18 og 26 år. Ingen uttaksavgrensingar. Rentesats gjeld for heile summen.

8 ) For dei under 18 år. 12 gebyrfrie uttak (inkl. overføringar) i kalenderåret. Gebyrsats ved uttak utover gebyrfrie: 1,00 % av uttakssummen.

9 ) Ingen uttaksavgrensingar. Kan ikkje disponerast med kort. Terskelberekning av rente.

Brukskonto

ProduktRente per år
Brukskonto0,00 %
VossUng0,30 %
Honnørkonto0,00 %

Er det noko du lurer på, eller treng hjelp til? Ta kontakt, så hjelper me deg!

Me tek atterhald om eventuelle feil i prislistene.