Gå til sideinnhold
Heim / Skjema / Oppdatering av kundeinformasjon / Politisk eksponert person

Politisk eksponert person

Med politisk eksponert person (PEP) menes fysisk person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:

 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 2. medlem av nasjonalforsamling
 3. medlem av styrende organ i politisk parti
 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikkje eller bare unntaksvis kan ankes
 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 6. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak
 8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon
Nært familiemedlem

Med nært familiemedlem menes:

Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Kjent medarbeider

Med kjent medarbeider menes fysisk person som er kjent for å:

 1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person (PEP)
 2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person (PEP)
 3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person (PEP)