Gå til sideinnhold
Heim / Låne / Bustadlån
Bilete - Illustrasjon Lån

Bustadlån

Å kjøpa seg bustad er ofte den største investeringa ein gjer i livet. Med rett finansiering kan draumen om eigen bustad verta til røyndom.

Avtal rådgjevingsmøte

Hugs på at bustadkjøp er ei investering som påverkar økonomien din over lang tid. Det er difor viktig at du skaffar deg god oversikt over økonomien din.

Ta kontakt med oss for ein reell gjennomgang av den økonomiske situasjonen din, og ei vurdering av kor stort bustadlån du kan, eller bør ha.

Set av god tid til møtet, og avtal tid på førehand, så slepp du å måtte venta til rådgjevaren skal verta ledig.

Kontakt oss

Viss du har ein fast rådgjevar, kan du ta kontakt med rådgjevaren din direkte. Har du ikkje fått tildelt ein fast rådgjevar, kan du kontakta oss på telefon eller e-post, og me finn ein rådgjevar som kan hjelpa deg.

Våre rådgjevarar for privatmarknaden gjev deg gjerne råd og rettleiing om lån, sparing og forsikring.

Bustadlånkalkulator

kr
kr
kr
%
Månadleg:
Nominell rente:
%
Effektiv rente:
%
Totalpris over år:
kr

Skjul nedbetalingsplan