Gå til sideinnhold
Heim / Låne / Grøne lån
Bilete - Illustrasjon Berekraft

Grøne lån

Voss Sparebank har grøne lån til deg som ynskjer å gjera berekraftige val for framtida. Det skal løna seg å gjera gode val for miljøet, så dei grøne låna våre har difor ekstra gunstige vilkår.

Låna er retta mot føremål som er berekraftige, miljøvenlege, og som gjev eit bidrag til det grøne skiftet.

Kontakt oss

Viss du har ein fast rådgjevar, kan du ta kontakt med rådgjevaren din direkte. Har du ikkje fått tildelt ein fast rådgjevar, kan du kontakta oss på telefon eller e-post, og me finn ein rådgjevar som kan hjelpa deg.

Våre rådgjevarar for privatmarknaden gjev deg gjerne råd og rettleiing om lån, sparing og forsikring.