Gå til sideinnhold
Heim / Nyhende / Årsrekneskap 2022
Bilete - Illustrasjon Rekneskap

Årsrekneskap 2022

Fredag 24. mars 2023 var det halde ordinær generalforsamling i Voss Sparebank.

Generalforsamlinga handsama ordinære årsmøtesaker som mellom anna årsmelding og rekneskap for 2022, og val av tillitsvalde til banken sine ulike organ – styret og valnemnd.