Gå til sideinnhold
Heim / Nyhende / Tillitsvalde 2023
Bilete - Vangsgata 18

Tillitsvalde 2023

Fredag 24. mars 2023 var det halde ordinær generalforsamling i Voss Sparebank.

Generalforsamlinga handsama ordinære årsmøtesaker som mellom anna årsmelding og rekneskap for 2022, og val av tillitsvalde til banken sine ulike organ – styret og valnemnd.

Dei kundevalde medlemane i generalforsamlinga som var på val i år, vart valde på kundevalet tysdag 28. februar.