Gå til sideinnhold
Heim / Nyhende / Me lanserer Apple Pay
Bilete - Illustrasjon Apple Pay

Me lanserer Apple Pay

Ein enkel og trygg måte å betala på

Apple Pay er ein trygg og enkel måte å betala på, og kan nyttast på butikkar, restaurantar og mange andre stader.

Som kunde kan du enkelt halda din iPhone eller Apple Watch nær ein betalingsterminal for å gjera ei kontaktlaus betaling. Kvart kjøp må godkjennast med anten ansiktsattkjenning, fingeravtrykk eller eit passord saman med ein dynamisk sikkerhetskode.

Du kan nytta Apple Pay på iPhone, iPad, Apple Watch eller Mac for å gjera det raskare og meir praktisk å handla noko på nett utan å måtte oppretta kontorar eller gjenta frakt- og faktureringsinformasjon fleire gonger.

Tryggleik og personvern er kjerna i Apple Pay. Når du legg inn kortet ditt i Apple Pay, vil ikkje det faktiske kortnummeret ditt verte lagra, korkje på eininga di eller hjå Apple. I staden vert det tildelt eit unikt brukarnummer, som vil verte kryptert og lagra sikkert i «Secure Element» på eininga di. Kvar transaksjon vert godkjent med ein unik dynamisk eingongskode.

Legg til kortet ditt i Apple Wallet.
Det er fort gjort.

Bilete - Illustrasjon Apple Pay