Gå til sideinnhold
Heim / Bruke / Kort / VISA Online 7-18
Bilete - Illustrasjon Kort

VISA Online 7-18

VISA Online 7-18 er kortet for deg som er fylt 7 år. Kortet er eit onlinekort tilpassa din alder, og kan nyttast til uttak og varekjøp både i Noreg og i utlandet.

VISA Online 7-18 er kortet for deg som er fylt 7 år. Kortet kan nyttast både i Noreg og i utlandet. For at du skal kunne nytta dette kortet må betalingsterminalen vera online, som betyr at terminalen må ha kontakt med banken for å sjekka saldo på kontoen din før betaling kan gjennomførast.

Kortet er tilpassa din alder, og vil få auka uttaks- og transaksjonsgrenser etter kvart som du vert eldre. Ved fylte 18 år held kortet fram som eit ordinært VISA Online kort.

Netthandel

Frå fylte 15 år kan du bestilla VISA Online som også kan nyttast til netthandel. For å få eit slikt kort må du ha samtykke frå foreldre/verge.