Gå til sideinnhold
Heim / Bruke / Kort
Bilete - Illustrasjon Kort

Kort

Banken tilbyr fleire typar kort tilpassa ulike behov og bruksområde, slik at du skal finna eit kort som høver for deg og din kortbruk.

Alle debetkorta våre kan du få både med og utan legitimasjon. Me tilbyr også tenester som gjer bruk av kortet både enklare og tryggare for deg, som til dømes kontaktlause kort, mobil- og klokkebetaling, regionsperre og trygg netthandel.

Designet på korta våre er grafiske element med lokal profil. Korta er designa av Per Finne. Motivet på kort utan legitimasjon er av Finnesloftet, eller du kan velje det spesielle nynorskkortet vårt med sjølvaste Ivar Aasen på framsida. Kort med legitimasjon har motiv av ei bunadssylje frå Vossasylv. Me er stolte av det lokale tilsnittet på korta våre.

Spørsmål og svar om kort

Kor finn eg PIN-koden min?

Du finn PIN-koden til korta dine i nett-/mobilbanken.

I menyen går du til Kort -> Hente PIN-kode.

Korleis sperrar eg kortet mitt?

Viss du har mista kortet ditt, kan du sperra det sjølv i nett-/mobilbanken. I menyen går du til Kort -> Sperre kort. Her kan du også tinga erstatningskort.

Du kan også sperre kortet ved å kontakte sperretenesta vår.

Korleis slettar eg kortet mitt?

Viss du ynskjer å sletta kortet ditt, kan du gjera dette i nett-/mobilbanken. I menyen går du til Kort -> Kortoversikt. Vel kortet du vil sletta, og deretter Avslutte kortavtale.

Kan eg velja PIN-kode sjølv?

Nei, det kan du diverre ikkje.