Gå til sideinnhold
Heim / Låne / Bustadlån for unge
Bilete - Illustrasjon Lån

Bustadlån for unge

Bustadlån for unge er eit lån med gustige vilkår for deg som er mellom 18 og 34 år.

For deg mellom 18 og 34 år

Med bustadlån for unge (BLU) kan du ved kjøp av eigen bustad låna inntil 85 % av verdien på bustaden til banken si lågaste rente. Dersom du ikkje har spart opp nok eigenkapital, kan du søkja om 100 % lån med tilleggstrygd – til dømes i bustaden til foreldra dine.

Fordeler med BLU

  • Banken si lågaste rente
  • Lågaste rente fram til du fyller 34 år

Viss de er to som søkjer om Bustadlån for unge, er det alderen til den yngste søkjaren som gjeld.

Avtal rådgjevingsmøte

Hugs på at bustadkjøp er ei investering som påverkar økonomien din over lang tid. Det er difor viktig at du skaffar deg god oversikt over økonomien din.

Ta kontakt med oss for ein reell gjennomgang av den økonomiske situasjonen din, og ei vurdering av kor stort bustadlån du kan, eller bør ha.

Set av god tid til møtet, og avtal tid på førehand, så slepp du å måtte venta til rådgjevaren skal verta ledig.

Kontakt oss

Viss du har ein fast rådgjevar, kan du ta kontakt med rådgjevaren din direkte. Har du ikkje fått tildelt ein fast rådgjevar, kan du kontakta oss på telefon eller e-post, og me finn ein rådgjevar som kan hjelpa deg.

Våre rådgjevarar for privatmarknaden gjev deg gjerne råd og rettleiing om lån, sparing og forsikring.

Bustadlånkalkulator

kr
kr
kr
%
Månadleg:
Nominell rente:
%
Effektiv rente:
%
Totalpris over år:
kr

Skjul nedbetalingsplan