Gå til sideinnhold

UngSpar

UngSpar er ein sparekonto med gunstige vilkår for deg som er 18 – 26 år.

Viss du har hatt BarneSpar-konto tidledare, vert denne gjort om til ein UngSpar-konto når du fyller 18 år.

Du kan gjere 6 gebyrfrie uttak, betalingar eller overføringar i løpet av kalenderåret, og passar soleis for pengar som ikkje skal stå på ein brukskonto. Kva rente du får , vert bestemt av kor stort beløp som står på kontoen.

Opprett konto

For å oppretta UngSpar tek du kontakt med oss, så ordnar me det!