Gå til sideinnhold
Logg inn

Aktivitetsbygda Voss

Voss er ei aktivitetsbygd. Det skjer mykje kring oss med lagsliv og næringsliv. Voss Sparebank har vore pådrivar sidan 1843, og skal halda fram med dette.

Me er stolte av bygda vår, og at det det er ei bygd der me får til mykje i lag. Banken er støttespelar på fleire område, med eit brennande ynskje om å gjera Voss til ein endå betre stad å bu.

Les meir om aktivitetsbygda

Ikkje la deg lura

Me registrerer at det i det siste har vore aukande aktivitet kring phishing- og svindelforsøk. Me oppmodar generelt om å vera varsam med kva sider du vitjar, og meldingar du får på e-post, SMS eller via sosiale medium.

Les meir

Han Ivar på bankkortet

Voss Sparebank har eit ynskje om å vera pådrivar for nynorsk generelt, og innan bank/finans spesielt. Som kunde i nynorskbanken kan du no få han Ivar på kortet, og visa for omverda at du òg er ein ambassadør for nynorsken! 

Les meir om kortet

Nynorsk nettbank

I Voss Sparebank er me opptekne av å kommunisera med kundane våre på nynorsk der dette er mogleg. Dette er ikkje alltid enkelt, då systema ofte har bokmål som standard og ikkje kan endrast. Allereie i 2004 lanserte me, saman med Sparebanken Volda Ørsta, nettbanken vår på nynorsk.

Les meir om nynorsk nettbank

Målprisen

For Voss Sparebank har nynorsk alltid vore i fokus og det naturlege valet. Ved mange vegskilje har banken teke med seg nynorsken vidare. I nyare tid har fokus og innsats i stor grad vore retta mot digitale flater.

Det er difor stas å motta målprisen frå Voss Mållag. Me tolkar dette som ei stadfesting på at innsatsen, gjennom mange år, vert sett pris på. Og det er til stor motivasjon for å halda fram med stor innsats for nynorsken.

Les meir om målprisen

Steffenssetelen

Visste du at det vart trykt opp pengesetlar med nynorsk tekst på Voss i april 1940?

I aprildagane i 1940 var det mykje folk på Voss. Det var akutt mangel på kontantar. Løysinga vart at sjefen for dei norske styrkane på Vestlandet, generalmajor William Steffens i lag med Voss Sparebank fekk trykt opp naudsetlar.

Les meir om Steffenssetelen
Til toppen