Gå til sideinnhold
Heim / Bruke / Konto
Bilete - Illustrasjon Konto

Konto

Banken tilbyr fleire typar kontoar som er tilpassa ditt behov. Til kontoane kan det knytast tenester som kort, nettbank, mobilbank og ulike betalingstenester.

Treng du ein sparekonto?

Ynskjer du å setja av pengar til uforutsette utgifter? Eller kanskje du har ein draum du håpar å kunne realisere i framtida?

Me har også ulike typar sparekontoar som er tilpassa det sparemålet du har – anten det er ein bufferkonto for uforutsette utgifter, eller meir langsiktig sparing.